Fark Yaratan Eğitmenin Eğitimi Programı 

Kayıt ve Kullanıcı Satış Sözleşmesi

Fark Yaratan Eğitmenin Eğitimi programı kayıt ve kullanıcı satış sözleşmesi  Learneco / Yönderle Akademi (Saniye AYTEP Şahıs Şirketi; Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Elifkent Sitesi, C Blok, Daire No:7, Kat:4, Elazığ/Merkez) ile bu online kayıt formunu dolduran kişi arasında akdedilmiştir.

Kayıt ve Kullanıcı Satış Sözleşmesi İçeriği:

1) Fark Yaratan Eğitmenin Eğitimi Programı Süreci

2) Ödeme Planı ve Ödeme Süreçleri

3) Onay

1) Fark Yaratan Eğitmenin Eğitimi Program Süreci

a) Program süresince eğitimler hafta sonu cumartesi ve pazar olmak üzere 2 gün saat 19.00 ve 23.00 arasında gerçekleşecektir, eğitmen eğitiminde yer alan katılımcıların mevcut bilgi seviyesine ve/veya eğitimin gidişatına göre eğitim süresi uzayabilir ve/veya kısabilir. Performans Değerlendirmenin gerçekleşeceği saatler mevcut grup/eş eğitmen sayısına göre belirlenecektir.

b) Program süresi boyunca belirli haftalarda hafta içlerindeki günler baz alınarak yansıma oturumları gerçekleşecektir. Yansıma oturumlarının gerçekleşeceği gün ve saat katılımcının belirlenmesinde katılımcının doldurduğu online form baz alınır.

c) Eğitmen Eğitimi programında aşağıdaki modüllere yer verilecektir.

c.1) Eğitime, Öğrenmeye ve Eğitmenliğe Derin Bakış

c.2) Etkili Öğrenme Deneyimi Tasarlamak ve Geliştirmek

c.3) Fark Yaratan ve İlham Olan Eğitmen Olmak

c.4) Çevrimiçi Eğitim Tasarlamak ve Dijitalde Eğitmen Olmak

c.5) Eğitim ve Gelişim Mesleğinin Ufku ve Performans Değerlendirme 

d) Fark Yaratan Eğitmenin Eğitimi programında sertifikasyon 2 şekilde ilerlemektedir.

d.1) Katılım Sertifikasyonu:

Katılımcıların fark yaratan eğitmenin eğitimi programı süresince modüller içerisinde yer alan eğitimlere ve yansıma oturumlarına en az  %90  sürecine katılım gösterirse bu belgeyi almaya hak kazanır. Katılım sertifikası katılımcıların bu modüllerde yer alan eğitimlere katılımını gösterir, bu modüllerde gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazandığına dair kanıt niteliği taşımamaktadır.

d.2) Başarı Sertifikasyonu:

Katılımcıların fark yaratan eğitmen eğitimi programı süresince edindikleri bilgi, beceri ve tutumlar eşliğinde tasarladıkları eğitimler; eğitim tasarımı süreci açısından değerlendirilirken, programın son gününde performans değerlendirme oturumuyla tasarlanan eğitimler katılımcılar eşliğinde gerçekleştirilirilerek akademimizde yer alan eğitmenler tarafından detaylı değerlendirilir. Performans değerlendirme oturumunu  ve eğitim tasarım süreçleri başarılı bir şekilde gerçekleştiren; bilgi, beceri ve tutum olarak bu belgeyi almaya hak kazanan katılımcılar başarı sertifikası ile akademimiz tarafından belgelendirilir.

2) Ödeme Planı ve Ödeme Süreçleri

a) Fark Yaratan Eğitmenin Eğitimi programı katılım bedeli bir kişi için (1) 18.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

b) Learneco / Yönderle Akademi eğitim programları için erken kayıt dönemi indirimi, üniversite öğrencisi indirimi ve/veya yeni mezun indirimi gibi indirim kampanyaları düzenlenme hakkına sahiptir.

c) Katılımcı Fark Yaratan Eğitmenin Eğitimi programı için kayıt formunu doldurduktan sonraki süreçte eğitimler başlamadan önce kaydını sildirmek istemesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56.maddesi hükümleri uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56.maddesi gereğince eğitim dönemi başlamadan 15 gün öncesinde silinen kayıtlarda katılımcı programın katılım bedelinin %25  kısmını ödemek zorundadır. Katılımcı tarafından akademiye peşin yapılan ödemelerde ve/veya %25 kısmının üstünde yapılan ödemelerde fazla bedel akademi tarafından katılımcıya iletilmek zorundadır.

d) Katılımcı Fark Yaratan Eğitmenin Eğitimi programı için kayıt formunu doldurduktan sonraki süreçte eğitimler başladıktan sonra kaydını sildirmek istemesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56.maddesi hükümleri uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56.maddesi gereğince eğitim dönemi başladıktan sonra silinen kayıtlarda katılımcı programının katılım bedelinin %25  kısmını ve program takviminde yer alan ve gerçekleştirilen eğitimlerin, yansıma ve mentorluk süreçlerinin ücretini ödemek zorundadır. Katılımcı tarafından akademiye peşin yapılan ödemelerde ve/veya hesaplanan tutarın üstünde yapılan ödemelerde fazla bedel akademi tarafından katılımcıya iletilmek zorundadır.

e) c katılımcılarına taksitli ödeme seçeneği sunma hakkına sahiptir.

Katılımcılar formda belirttikleri ödeme planına göre ilgili tarihlerde ödeme  yapacağını kabul eder, akademi tarafından gerekli ödeme hatırlatmalarının yapılmasına rağmen ödemelerin belirtilen tarihlerde yapılmaması durumunda Learneco / Yönderle Akademi tarafından bütün yasal süreçlere başvurulacağını katılımcı bilir ve bunu tarafınca kabul eder.

f) Katılımcı tüm ödeme süreçleri tamamlandıktan sonra katılım ve başarı sertifikası alacağını bilir ve bunu kabul eder.

g) Fark Yaratan Eğitmenin Eğitmeni programında 3. haftadan itibaren herhangi bir şekilde programdan ayrılmak isteyen katılımcı bütün programın ödeme sürecini  gerçekleştirmekle yükümlüdür.

3) Onay

a)Katılımcı Fark Yaratan Eğitmenin Eğitimi programının kontenjan sayısının en fazla 18 ile sınırlı olduğunu ve bu ilgili kayıt formunu doldurması ile kendisine kesin olarak kontenjan ayrıldığını ve kaydının kesinleştiğini kabul eder ve onaylar.

b) Katılımcılar kontenjanlı programa dahil olduğunu bilir, herhangi bir ayrılma ve kayıt sildirme durumunda tüm program ücretini ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder ve onaylar.

 

Yukarıda yazılı sözleşme taraflarca bütün maddeler üzerinde görüşme ve mutabakat yapılarak yazılmış, içeriği taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra imza altına alınmıştır.

 

 

Okudum ve Anladım.                                                      

 

ONAYLIYORUM